Grupa 3

TRENER PROWADZĄCY – MACIEJ KRAMSKI (tel. 603373452)

 1. Kalisz Jerzy
 2. Krawczyk Arkadiusz
 3. Król Natalia
 4. Łukasz Franciszek
 5. Pecko Julia
 6. Ponczek Jakub
 7. Sajdak Sebastian
 8. Sosnówka Michał 
 9. Woźnica Mateusz
 10. Śliwa Gabriela
 11. Żuraw Mikołaj